Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

Po obdržaní tovaru skontrolujte prosím obal a prepočítajte obsah. Ak zistíte chybu, napíšte nám na info@motyl-galanteria.sk, popíšte vadu, prípadne priložte fotografiu a my Vám odpovieme ihneď ako to bude možné.

Reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy sú obe vysvetlené v Obchodných podmienkach. Látky a stuhy sú strihané na mieru a nie je možné odstúpiť od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s odtieňom, vzorom a podobne. Odstúpiť od zmluvy je možné do 24 hodín od odoslania objednávkového formuláru.

 


Postup vybavovania reklamácií.

 

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne zaslaním listu, e-mailu na adresu info@motyl-galanteria.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na stránke www.motyl-galanteria.sk

Reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

  • meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho, kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne potvrdenie objednávky s uvedeným číslom objednávky
  • popis reklamácie, z ktorého musí byť zrejmé aká vada sa reklamuje (prípadné doloženie fotiek reklamovaného produktu)

Na reklamácie, ktoré neobsahujú uvedené údaje sa neprihliada. 

Predávajúci vydá pri doručení reklamácie kupujúcemu písomné potvrdenie prostredníctvom e-mailu, kde ho bude informovať o ďalšom postupe pri vybavení reklamácie. 

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia